Kokouskutsu Yli-Kemin kalatalousalueen yleiskokous 2022

Kokouskutsu

Aika: 18.5.2022 kello 18.00
Paikka: Juhlahuoneisto AnnaBriitta, Kirkkokatu 3, 98100 Kemijärvi

Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 17.30

Kalatalousalueen sääntö 5§: Yleiskokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kemijärven kaupungin, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Pelkosenniemen kuntien kirjaamoissa 25.5.-24.6.2022 sekä Yli-Kemin kalatalouslaueen verkkosivuilla www.ylikeminkalatalousalue.fi

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Anna-Leena Inkerö, puh. +358 43 850 0061

Yli-Kemin kalatalousalueen hallitus

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus
2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
3 Todetaan läsnä olevat puhe- ja äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat
4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely
5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6 Hallituksen laatima kalatalousalueen vuosikertomus vuodelta 2021
7 Kalatalousalueen tilinpäätös vuodelta 2021 ja tilintarkastajan lausunto
8 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille
9 Päätetään ali/ylijäämän käytöstä
10 Päätetään hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja työryhmien sekä edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta vuodelle 2022
11 Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta toimikaudelle 2022–2025 ja valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
12 Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa
13 Vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022
14 Päätetään vuoden 2021 vesialueiden omistajille maksettavien omistajakorvauksien jakoperusteesta
15 Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä
16 Käsitellään muut kalatalousalueen hallituksen kokoukselle esittämät asiat
17 Muut esille tulevat asiat
18 Kokouksen päättäminen

Ylimääräinen yleiskokous on Kemijärvellä 29.11.

Yli-Kemin kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous pidetään Kemijärvellä 29.11.2021 alkaen klo 15.00 Juhlahuoneisto AnnaBriitassa, osoitteessa Kirkkokatu 3. 98100 Kemijärvi.

Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 14.00.

Tämä kokouskutsu koskee kalastusalueen sääntöjen 3 §:ssä mainittuja jäseniä, jotka voivat valtuuttaa kokoukseen edustajansa kalastuslain 25 §:n mukaan. Yleiskokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.

Kokouksessa käsiteltävänä oleva Yli-Kemin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on nähtävänä kalatalousalueen verkkosivuilla www.ylikeminkalatalousalue.fi

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen on nähtävänä 7.12.2021-5.1.2022 Yli-Kemin kalatalousalueen verkkosivuilla www.ylikeminkalatalousalue.fi ja ProAgria Lappi ry:n Rovaniemen toimistolla osoitteessa Raidetie 1, 96900 Saarenkylä.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja puh. +358 43 850 0061.

Yli-Kemin kalatalousalueen hallitus

ESITYSLISTA
1 Kokouksen avaus
2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
3 Todetaan läsnä olevat puhe- ja äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat
4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely
5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6 Yli-Kemin kalatalousalueen hallituksen laatiman käyttö- ja hoitosuunnitelman esittely
7 Päätetään hallituksen laatiman käyttö- ja hoitosuunitelman vahvistamisesta ja lähettämisestä Lapin ELY-keskukselle hyväksyttäväksi
8 Muut esille tulevat asiat
9 Kokouksen päättäminen

Kalastuksenvalvojien koulutus- ja koetilaisuus

Kalatalouden Keskusliitto järjestää Oulussa yhteistyössä Oulun Kalatalouskeskuksen kanssa keskiviikkona 8.12.2021 klo 9:30 alkaen kalastuksenvalvojien koulutus– ja koetilaisuuden.

Tilaisuus järjestetään Technopolis Ydinkeskustan (Sepänkatu 20, 90100 Oulu) Reykjavik –kokoustilassa. Kokoustilan läheisyydessä sijaitsee runsaasti parkkitilaa viereisen Nummikadun parkkitalossa.

Koulutukset ja kokeet on tarkoitettu kalastuksenvalvojille, joiden valvojaksi hyväksymisestä on kulunut kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen kortti on uusittava. Myös uudet kalastuksenvalvojaksi haluavat henkilöt voivat osallistua tilaisuuteen. Koulutus ja koe ovat samat molemmille ryhmille ja tapahtuvat samassa tilassa. Koulutus ja kahvi ovat ilmaisia, ELY-keskuksen koe on maksullinen.

Ilmoittautuminen:

Tilaisuuden osanottajamäärä on rajattu koetilaisuuden ja koronaturvallisuuden vuoksi 30 henkilöön, joka on noin puolet saliin tavanomaisesta väkimäärästä. Suojamaskien käyttöä suositellaan edelleen.

Osanottajat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.11.2021 sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Ilmoittautumisesta tulee ilmetä ilmoittautujan nimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Vanhojen valvojien tilanteesta:

Kun kalastuksenvalvojaksi hyväksymisestä on kulunut kymmenen vuotta, valvojaksi hyväksymisen voimassaolo päättyy, joten sitä pitää hakea uudelleen ja uusia valvojan koe. Hyväksymisen uusimista voidaan kuitenkin hakea ELY-keskukselta jo vuotta ennen sen voimassaolon päättymistä tai vuoden kuluessa sen päättymisestä. Hyväksyminen voidaan uusia, jos hakija on suorittanut kalastuksenvalvojan kokeen edellä mainittuna ajanjaksona. Jos mainittu ajanjakso ehtii kulua umpeen, on mahdollista suorittaa tismalleen sama koe uutena kalastuksenvalvojana ja jatkaa toimintaa kalastuksenvalvojana.

Kokeesta:

Kokeeseen voi osallistua osallistumatta koulutukseen, mutta kokeeseen tulee kuitenkin ilmoittautua. ELY–keskus laskuttaa kokeeseen osallistuneita
55 € (sis. ALV 24 %, koe ja valvojankortti) jälkikäteen. Kalastuksenvalvontakortin passikuva toimitetaan ELY–keskukselle sähköisesti (suositus) kortin laskutustietojen yhteydessä tai sen voi toimittaa tentin yhteydessä irtonaisena kuvana. Kokeeseen osallistuvien on esitettävä henkilöllisyystodistus.

Kurssien kouluttajina toimivat järjestöjohtaja Risto Vesa ja lakimies Elias Rauhala Kalatalouden Keskusliitosta. Lisää koulutuksia järjestetään vuoden vaihteen jälkeen.

Aikataulu ja lisämateriaali: Tiedote koulutuksesta.