VESIENHOITO

Yli-Kemin kalatalousalueen kalavesien hoitotoimet

Yli-Kemin yhtenäislupa-alueen lupatuloilla istutetaan vuosittain harjuksen ja purotaimenen poikasia.

Yli-Kemin kalatalousalueen kalanhoitovelvoiteet

Kemijärven säännöstelijälle (Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy) on määrätty kalatalousvelvoite, joka pitää sisällään istutusvelvoitteen ja kalataloudellisen tarkkailuvelvoitteen.

Kemijoen jokialueelle istutetaan vuosittain yksikesäisiä siianpoikasia, yksikesäistä harjusta ja vaellusikäistä taimenenpoikasta.

Kemijärveen istutetaan yksi- ja kolmekesäistä järvitaimenta, yksikesäistä vaellus-, plankton- ja pohjasiikaa ja yksikesäistä harjusta. Lisäksi Kemijärveen istutetaan pyyntikokoista kirjolohta.