Ylimääräinen yleiskokous on Kemijärvellä 29.11.

Yli-Kemin kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous pidetään Kemijärvellä 29.11.2021 alkaen klo 15.00 Juhlahuoneisto AnnaBriitassa, osoitteessa Kirkkokatu 3. 98100 Kemijärvi.

Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 14.00.

Tämä kokouskutsu koskee kalastusalueen sääntöjen 3 §:ssä mainittuja jäseniä, jotka voivat valtuuttaa kokoukseen edustajansa kalastuslain 25 §:n mukaan. Yleiskokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.

Kokouksessa käsiteltävänä oleva Yli-Kemin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on nähtävänä kalatalousalueen verkkosivuilla www.ylikeminkalatalousalue.fi

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen on nähtävänä 7.12.2021-5.1.2022 Yli-Kemin kalatalousalueen verkkosivuilla www.ylikeminkalatalousalue.fi ja ProAgria Lappi ry:n Rovaniemen toimistolla osoitteessa Raidetie 1, 96900 Saarenkylä.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja puh. +358 43 850 0061.

Yli-Kemin kalatalousalueen hallitus

ESITYSLISTA
1 Kokouksen avaus
2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
3 Todetaan läsnä olevat puhe- ja äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat
4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely
5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6 Yli-Kemin kalatalousalueen hallituksen laatiman käyttö- ja hoitosuunnitelman esittely
7 Päätetään hallituksen laatiman käyttö- ja hoitosuunitelman vahvistamisesta ja lähettämisestä Lapin ELY-keskukselle hyväksyttäväksi
8 Muut esille tulevat asiat
9 Kokouksen päättäminen